Kontaktirajte nas ako želite da saznate više o softveru SimpliFeed


Zatvori formu

SimpliFeed

SimpliFeed softver služi za pripremu receptura za stočna hraniva i namenjen je proizvođačima hraniva, farmama koje žele same da proizvode svoje hranivo, akademskim ustanovama i nezavisnim stručnjacima.

Kontaktirajte nas!

Pregled softvera

Glavne funkcijonalnosti softvera

  • Lako kreiranje recepture hraniva sa željenim hemijskim i nutritivnim sastavom
  • Automatsko kreiranje recepture sa minimalnom cenom za zadati nutritivni sastav hraniva i ograničenja na procentualni udeo sirovina.
  • Poseduje bazu podataka svih osnovnih sirovina i njihovih hemijskih, energetskih i nutritivnih vrednosti
  • Mogućnost dodavanja novih sirovina i izmena postojećih.
  • Brza promena aktuelnih cena sirovina i automatsko preračunavanje cena svih hraniva za jediničnu i proizvoljnu predefinisanu količinu.
  • Vodjenje evidencije o klijentima i njihovim narudžbinama
  • Jednostavno vođenje evidencije o nalozima za proizvodnju i proizvedenim količinama.
  • Kreiranje statističkih izveštaja o proizvedenim količinama i još mnogo toga...

Naša lokacija

Naša lokacija

VOODOO CODE DOO Kosančić Ivana 5/31 21000 Novi Sad

Pratite novosti

Možete da pratite novosti na društvenim mrežama ili putem RSS-a.

Prijavite se na newsletter

Ukoliko ste zainteresovani da primate naša obaveštenja putem e-maila prijavite se na formu ispod.